Hale Rosiak

Wprowadzenie

Nasza hala
Twój pewny biznes

Hala

Hala produkcyjna

Hala produkcyjna, magazynowa ogólnego składowania z wewnętrznym zapleczem socjalnym przy ulicy Partnerskiej w Pobiedziskach. Zaprojektowany obiekt w zasadniczej części mieszczącej biura oraz części socjalnej jest dwukondygnacyjny, natomiast przyległa do niego hala magazynowa jest jednokondygnacyjna. Budynki są niepodpiwniczone, kryte dachami dwuspadowymi. Na działce wydzielono tereny zielone oraz 41 miejsc parkingowych w tym jeden dla niepełnosprawnych, zlokalizowanych wzdłuż wewnętrznych dróg. Na części zaprojektowana została utwardzona nawierzchnia zapewniająca możliwość użytkowania przez pojazdy ciężkie obsługujące magazyny.

Konstrukcja hali

Konstrukcja hali posadowiona jest bezpośrednio na żelbetonowych stopach i lawach fundamentalnych. Elementy stalowe konstrukcji nośnej zgodnie z normą ISO 12944-1 zabezpieczone zostały preparatami antykorozyjnymi.

Oświetlenie

Cały obiekt posiada oświetlenie ogólne lampami LED i fluorescencyjnymi. Ich ilość i wielkość ustalona została w oparciu o obliczenia dla natężenia oświetlenia określonego normą PN-EN 12464-1.

Źródła zasilania

W hali magazynowej zostały zastosowane dwa odrębne źródła zasilania. Zaplecze biurowo-socjalne jest ogrzewane przez instalację grzejnikową, dla której źródłem ciepła jest kotłownia. Straty ciepła dla hali pokrywane są za pomocą nagrzewnic gazowych.

Zabezpieczenia budynku

Ponadto hala magazynowa ubezpieczona została w ochronę przeciwpożarową podstawową oraz w warunkach uszkodzenia zgodna z systemem TN-C-S. Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowana została instalacja odgromowa (dla IV LPL).

Park przemysłowy

Park przemysłowy Gminy Pobiedziska jest w pełni uzbrojonym terenie o powierzchni AG 153 ha, przeznaczonym pod obiekty produkcyjne i przemysłowe.

Etap prac

Okres zakończenia budowy hali za zapleczem socjalnym wraz z pracami wykończeniowymi przewidywany jest na maj 2017 r. Powierzchnia działki wynosi 4,0434 ha. Plan zagospodarowania terenu został zatwierdzony decyzją Starosty Poznańskiego.

Teren

Powierzchnia działki

Przedmiotowa działka posiada powierzchnię 40,434 m2. Budynek socjalno-biurowy oraz hala – wpisują się kubaturowo i architektonicznie w zabudowę zgodną z przeznaczeniem wg MPZP. Kontynuuje istniejącą w sąsiedztwie funkcję oraz charakter i formę zagospodarowania przestrzennego; tj. produkcja, magazyny, biura wraz z zapleczem.

Układ komunikacyjny

Wjazd na posesję jest oparty o istniejący układ komunikacyjny – z dostępem do obecnej drogi krajowej nr 5. Inwestycja tworzy nowy kompleks spełniający aktualne potrzeby funkcjonalne i przestrzenne Inwestora. Zabudowa zlokalizowana jest w pn-zach części działki.

Zagospodarowanie terenu przez najemcę

Według warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maksymalna powierzchnia zabudowy może wynosić 40% powierzchni działki. Zgodnie z projektem budynek pozwala potencjalnemu najemcy na 30% (1,23 ha) zagospodarowanie terenu. Daje to duże możliwości dla stworzenia zabudowania zgodnego z indywidualnymi wymogami potencjalnego najemcy.

Atrakcyjna lokalizacja, możliwości adaptacyjne zabudowy stwarzają zachęcające warunki współpracy. Docelowo powierzchnia zabudowy może wynosić 16 000 m3. Halę oraz teren można dostosować do indywidualnych potrzeb potencjalnego najemcy.

Lokalizacja

Mapa

Galeria

W galerii są zaprezentowane wizualizacje oraz zdjęcia wykonane na początku marca 2017. Aktualny stan budowy oraz wykończenia wnętrz uległ znaczącej zmianie.

Kontakt

Dane kontaktowe

Henryk Rosiak
Właściciel hali

kom.: +48 501 018 338
tel.: +48 61 8154 410
fax: +48 61 8154 411

www.oskprosiak.pl

ul. Poznańska 75
62-010 Pobiedziska